Emīlija. Latvijas preses karaliene

Daudzsēriju filma septiņās sērijās – stāsts par starpkaru Latvijas preses karalieni, Jaunāko Ziņu un
Atpūtas izdevēju Emīliju Benjamiņu, kuras personība, bagātība un traģiskais liktenis ir kļuvuši par Latvijas
vēstures leģendu. Katra sērija atspoguļo kādu zīmīgu Emīlijas Benjamiņas dzīves posmu, parādot dažādas
viņas personības šķautnes un ietverot laika periodu no Benjamiņas izdotā žurnāla Atpūta pirmsākumiem
līdz viņas bojāejai Sibīrijā. Sešas aktierkino sērijas ir autoru mākslinieciska interpretācija par galveno
varoni un vēsturiskajiem notikumiem, bet septītā sērija ietver dokumentālas liecības par filmas varoņu
prototipiem un pēcnācēju atmiņas mūsdienās.